Вдъхновяващ лидер

 

Даниел Голман (Daniel Goleman) в своята книга “What Makes a Leader” (HBR’s 10 Must Read on Emotional Intelligence) разказва за двугодишно проучване, което е направено в САЩ с цел да се анализират факторите, които оказват най-голямо влияние върху формиране на финансовия резултат на една компания. Като резултат от проучването се оказва, че:

“Лидерския стил и настроение оказва директно влияние върху печалбите и загубите на компанията, тъй като се разпространява мълниеносно в организацията, въздействайки на отношението и лоялността на служителите към компанията.”

Какво оказва влияние на настроението и поведението на лидера? 

  1. Краткосрочните и дългосрочни отговорности, пазарни и управленски предизвикателства.
  2. Натрупването на задачи, които обмисля нощем, вместо да спи.
  3. Стрес от цифрите и постигането на бюджетните цели.
  4. Нуждата от време за себе си и за семейството си, т.е. баланс „Работа – личен живот“.
  5. И фирмената култура!

„Нашият мозък търси да потвърди нещата, в които вярваме или които вече знаем“, казва още Даниел Голман.

За това един доверен партньор като професионален Бизнес и Лидершип Коуч, с уелнес подход като мен, може много да допринесе за „сваляне на товара от плещите на лидера“ и създаване на желаните резултати с лекота и радост.

Вижте как програмата „Вдъхновяващо лидерство“ може да Ви е полезна …  

1/ Програма "Нова перспектива" - с нея партнирам на лидерите и предприемачите в постигането на техните бизнес цели и целите на компанията, която ръководят, с повече лекота и радост.

  • С инструментите на коучинга и НЛП работим за: управление на стреса и напрежението, свежа нова гледна точка и нова перспектива в разрешаването на различни казуси, намиране на решения отвъд очевидното, подобряване на личната организираност и баланса "Работа - личен живот", създаване на нови навици в общуването и лидерския стил, както и други въпроси, които може да се изпречат на пътя на лидера.

2/ Програма "Фирмена култура".

  • Често лидерите се сблъскват с проблема "изграждане на фирмена култура". В тази програма партнирам на лидерите в изграждане на  дългосрочна стратегия за трансформиране на фирмената култура в стабилна, здравословна и благодатна за развитие на таланти среда, където хората с лекота да си сътрудничат и да дават най-доброто от себе си.

Внедряване на нова фирмена култура.

В последно време стана модерно да се говори за "изграждане на коучинг култура в компаниите". За мен това не е достатъчно, за да се постигне желания ефект от сътрудничество и висока ефективност. Коучингът е само инструмент в постигането на тези цели.

  • За това благодарение на богатия си корпоративен опит и опита ми като коуч, треньор, визията ми за принос в обществото и за компаниите, разработих програми, които разрешават широк спектър от предизвикателства на хората в компаниите, с които подкрепям внедряването на "Създадената стратегия за развитие на фирмената култура".
  • В тях работим за трансформация на основните човешки нагласи, които саботират сътрудничеството и разцвета на екипите, а от там и на самите компании.
  • Целта е постигане на сътрудничество, повишаване на лоялността на служителите към компанията и отдадеността им в развитието й.

За повече информация, свържете се с мен: ivet@ivetpavlova.com

1/ Лидери от средно ниво с опит - в тази индивидуална програма партнирам на лидерите в разкриването на лидерския им потенциал, подобряване на личната им организираност и управление на стреса, и постигане на целите им с повече лекота. 

2/ А за ново издигналите се лидери в компании, както и за собственици на малък бизнес, които тепърва навлизат в лидерската си кариера, имам специални решения за преодоляване на вътрешните им саботьори, изграждане на визия и намиране на собствения автентичен подход за вдъхновяване на хората в екипите им.  

Някои насоки относно съвместната ни работа: с инструментите на коучинга, НЛП и емоционалната интелигентност, работим за подобряване на комуникацията с хората в екипа, как да даваме обратна връзка, и как да получаваме обратна връзка, как да създадем култура на сътрудничество, грижа и спокойна среда за развитие на хората, как да ги мотивираме и как като лидери да ги подкрепяме да постигат по-добри резултати. 

Свържете се с мен на ivet@ivetpavlova.com

Груповите програми се състоят от обучение и коучинг, в които работим за подобряване на комуникацията и лидерския стил, интегриране на нови неща, лична и екипна ефективност, и групова взаимопомощ в решаването на казуси и предизвикателства по пътя за постигане на професионалните цели на лидерите.

Страничен ефект - подобряване на баланса "Работа - личен живот" и комуникацията у дома. 

Програмите имат трансформиращ и траен положителен ефект. 

Свържете се с мен на: Ivet@ivetpavlova.com

 

Хората във Вашите екипи – Вашия най-голям актив! Не е достатъчно да се реши, че се сменя културата. Нужно е да се подкрепят хората в този процес. 

Разгледайте и другите програми „Лична и екипна ефективност“ , „Бизнес коучинг“ и „Тренинги“, за да научите как можете да се погрижите и за Вашите хора, за да постигнете максимален положителен ефект за Вашата компания!

За повече информация относно програмата „Вдъхновяващо лидерство“ или някоя от другите програми, свържете се с мен през формата за контакт в „Контакти“ или на телефон 0888 436 127.