На фокус

Улисани в ежедневието често губим баланса работа-личен живот. Как балансирате професионалното развитие и Вашите потребности, как се справяте с конфликтните ситуации в работата и у дома, особено ако сте „хоум офис“? Искате ли да подобрите тези аспекти в живота си?


Израстването от експерт в лидер изисква вътрешно израстване, нови умения, ново поведение, реакции, отношение и ефективност, които най-бързо и успешно се случват в състояние на спокойствие и подкрепа. За свалянето на стреса, влизане в състояние на спокойствие и увереност, и развитие на тези елементи работим в тази програма.


Тази програма има 2 нива: 1/ За тези които искат да разширят бизнеса си, да пуснат нов продукт, да вдигнат бизнеса си на ново ниво. 2/ За тези, които вече са направили експанзия и имат проблем в това да управляват бизнес растежа и баланса в живота си заедно. На кое ниво сте Вие сега във Вашия бизнес? Намерите своите нови решения с мен.


Като нов предприемач, изпитвате ли страх от липса на пари и финансова несигурност? Чудите ли се дали да продължите или да намерите работа? Трудно ли Ви е да си повярвате? Липсва ли Ви партньор, с когото да обсъждате идеите си, да тествате разни неща? За преодоляване на тези и други предизвикателства работим в тази прогарама


В тази индивидуална онлайн коучинг сесия с мен, ще намерите яснота относно това какво Ви кара да се въртите на едно място в бизнеса и живота Ви, какво искате да постигнете на едно по-дълбоко ниво и Вашата истинска мотивация да го направите. Ще се успокоите. Ще си тръгнете с вдъхновение и стратегия как да се придвижите напред.


Как да договаряте добри цени, увереност при получаване на пари, как да заявите себе си и услугите си, сигурност относно финансовото Ви състояние, липса на време за себе си и близките ви – все предизвикателства пред новите предприемачи. Ако и Вие усещате трудности в тези области, тази програма е за вас.