На фокус

Чудите ли се как да овладявате чувствата и емоциите си в конфликтни ситуации в работата и у дома, да разпознавате конфликтите навреме и да не ги избягвате, да разбирате по-добре другите и как те да ви разберат по-добре, да поставяте граници и да отстоявате позиция? Трансформиращи решения с Ивет


Тази програма има 2 нива: 1/ За тези които искат да разширят бизнеса си, да пуснат нов продукт, да вдигнат бизнеса си на ново ниво. 2/ За тези, които вече са направили експанзия и имат проблем в това да управляват бизнес растежа и баланса в живота си заедно. На кое ниво сте Вие сега във Вашия бизнес? Намерите своите нови решения с мен.


Влизате ли често в разгорещини дискусии, които Ви правят гневни и непродуктивни за известен период от време? Трудно ли Ви е да зашитавате позициите си? Можете ли да изразите аргументите си спокойно и уверено или душата Ви се свива? Искате ли да промените начина, по който преживявате конфликтните ситуации?


Като нов предприемач, изпитвате ли страх от липса на пари и финансова несигурност? Чудите ли се дали да продължите или да намерите работа? Трудно ли Ви е да си повярвате? Липсва ли Ви партньор, с когото да обсъждате идеите си, да тествате разни неща? За преодоляване на тези и други предизвикателства работим в тази прогарама


В тази индивидуална онлайн коучинг сесия с мен, ще намерите яснота относно това какво Ви кара да се въртите на едно място в бизнеса и живота Ви, какво искате да постигнете на едно по-дълбоко ниво и Вашата истинска мотивация да го направите. Ще се успокоите. Ще си тръгнете с вдъхновение и стратегия как да се придвижите напред.


Как да договаряте добри цени, увереност при получаване на пари, как да заявите себе си и услугите си, сигурност относно финансовото Ви състояние, липса на време за себе си и близките ви – все предизвикателства пред новите предприемачи. Ако и Вие усещате трудности в тези области, тази програма е за вас.