Лидершип коучинг програми и екипни решения

Индивидуални онлайн коучинг решения за собственици на Scale-up бизнес и техните екипи

С разрастването на компанията, лидерите е нужно да израснат също, за да посрещнат нуждите на бързорастящите екипи, клиентска база и предизвикателствата, които има да разрешават. Обичайно те имат нужда от подкрепа да подобрят техния баланс работа – личен живот също така, защото стресът от бързия растеж на компанията може да засегне линия им живот и грижата за себе си значително. (Можете да разгледате моята програма „Бизнес растеж и баланс в живота за собственици на Scale-up компании)

Ето няколко примерни теми, по които мога да Ви подкрепя. Ще създадем Вашата лична програма според Вашите специфични потребности за развитие.

 1. Да видят голямата картина и да я държат на фокус. – Поради емоционални обвързаности, често собствениците/лидерите на бързо растящите компании не могат да видят голямата картина. Те имат много идеи, но поради ежедневните проблеми и големия брой детайли, те губят голямата картина. – Използвайки НЛП и соматичните си коучинг умения, помагам на бизнес лидерите да се освободят от тези емоционални обвързаности, да погледнат ситуациите от различни перспективи, да се свържат с цялосността на техния проект, по-голямото нещо, което искат да създадат и да придобият нова яснота за това как да продължат напред, какви действия да предприемат за техния бизнес и хората в екипите си.
 2. Прилагане на академичните знания в действие. – Често лидерите на бързорастящи компании са учили много, но идва един момент, в който може да се чудят как да имплементират техните знания. Може да започнат да се съмняват в себе си и да се разклати самочувствието им поради голямата несигурност на тази бизнес фаза. - С коучинг упражненията, които правим, те се свързват с тяхната вътрешна мъдрост и знания, и ги изваждат по най-подходящия начин. Заедно намираме още подкрепящи ресурси за тях, така че да разтворят пълния си потенциал като лидери.
 3. От шеф в лидер – Често собствениците на бизнес имат много идеи, но разраствайки бизнеса си също така често имат нужда да израснат в разбирането си как да водят как да управляват хората, как да намерят баланс между числа и хора, как да направят здравословна дистанция, когато расте компанията, като останат емпатични, но и достатъчно решителни, когато е нужно. Както споделя мой клиент: „Имах нужда от еволюция в мисленето заедно с разрастването на компанията, нещо което изработихме заедно с теб“. – Комбинацията бизнес, лидершип и лайф баланс коучинг, които интегрирах в един холистичен подход за разрешаване на бизнес предизвикателства, помага на моите клиенти да постигат много бързо тази цел. В нашите коучинг сесии лидерите се свързват с вътрешната си мъдрост и намират своите нови подходи, израстват както в мисленето си, така и в реалните си действия и поведение съответстващо на новите нива, и намират отговори отвъд очевидното.
 4. Разрешаване на конфликти с партньори. – С растежа на компанията нараства напрежението, появява се сблъсък на възгледи между партньорите. Как се справят лидерите със собствените си чувства и емоции, рефлектира върху личната им ефективност, работата и взаимоотношенията им с околните, което има директен ефект върху личната ефективност на хората в екипа, а от там върху печалбите и загубите на компанията. – С моите НЛП и соматични коучинг умения помагам на лидерите да сведат емоционалните си реакции от 3 дни до 1 минута на ден и да пуснат емоцията с лекота, когато някой ги дразни (както сподели мой клиент). Работейки с мен лидерите подобряват в пъти своята ефективност през деня, намират нови подходи за управление на конфликтните ситуации от позицията на спокойствие и увереност. Мои клиенти споделят, че това води и до израстване при взимане на екзекютив решения, които не са им приятни.
 5. Делегиране на част от задълженията на други хора в екипа. – Промяната от лидер на малък бизнес в бързорастящ бизнес налага да се разделите с някои от старите си отговорности като ги делегирате на хора в екипа Ви. Често ние като хора трудно пускаме старите неща поради емоционални и енергийни обвързаности към старото. – Работейки с мен лидерите намират своя собствен начин как да се освободят от това, което не им служи добре, как да делегират отговорности на и да реорганизират своята лична роля и поведение според новите потребности на растящата организация.
 6. Освобождаване от стрес и активно слушане. - По-голямата компания предизвиква повече ежедневно напрежение при взимане на решения. Напрежението стеснява мисленето и отвореността към други хора, затваря достъпа до интуицията и възможността да получаваме от другите. Това се отразява на ежедневните разговори, взаимоотношенията с хората и на качеството на информацията, която лидерите биха могли да получат. – Като коуч помагам на лидерите да освободят стреса, да се отворят към другите хора с естествено любопитство, да намерят своя начин как да присъстват тук и сега за другите и как да станат добри слушатели. Ползата за тях е, че те започват да извличат много повече интелектуална, фактическа и емоционална информация от хората, която е важна за техния бизнес и процеса по взимане на решения. Лидерите създават повече доверие и по-добри взаимоотношения с хората. Успокояват се и започват да виждат по-голямата ежедневна картина по-лесно, което увеличава възможностите от взимане на по-добри ежедневни решения.

За повече информация, свържете се с мен тук. 

Баланса работа личен живот е нещо, което трябва да се взима предвид сериозно. Горейки в своите идеи на Start-up и Scale-up компаниите могат лесно да пренебрегнат личните си нужди и тези на семействата им. В дългосрочен план това може да има негативен ефект върху тяхното здраве, енергия и вдъхновение.

Моите бизнес, лидерски и лайф баланс познания и опитност, заедно с моите НЛП и соматик коучинг умения ще Ви подкрепят да създадете Вашия най-добър баланс между бизнес растеж и личен живот много бързо.

 • Подобряване на личната ефективност и Вашия личен живот. – Носите ли си работата вкъщи? Можете ли да присъствате тук и сега за хората, които обичате? Спите ли добре или постоянно мислите за своите бизнес проблеми? Можете ли да задържите фокуса и вниманието си, докато сте в офиса? Можете ли да се наслаждавате на връзката си с хората, които обичате или сте все уморени? – Работейки с мен, лидерите намират начин как да се справят с всички тези предизвикателства. Възстановяват добрия си сън. Слагат здравословни граници между техния личен живот и бизнес ангажиментите си. Намират нов начин как да се грижат за себе си. Подобряват фокуса и енергията си и се научават как да останат присъстващи тук и сега в бизнеса си и в личния си живот. Подобряват начина, по който общуват с другите и всичко се подрежда с лекота.  
 • Емоционално хранене – Това е често срещан проблем при бизнес лидерите и не само, който е много важно да бъде разрешен по пътя към успеха. Защо? Защото храната, която поемаме има директен ефект върху нашата енергия през деня, нашето здраве и емоционално състояние. Храната може да ни води към постепенно изтощение, депресия и даже заболяване или тя може да ни презарежда, подкрепя, да подобри здравето ни и да ни дава усещане за щастие. Причините за емоционално хранене може да са различни, но често те идват от нашата тревожност за бизнеса или за предизвикателства у дома. – С моите НЛП и соматик коучинг умения, помагам на хората да разрешат тези предизвикателства бързо и да създадат трайни навици за здравословно балансирано хранене. Резултатите имат траен ефект. (Хранителни разстройства не са обектна тази програма)
 • Лично време за спорт и медитации. – Невро науките са доказали, че ако практикуваме спорт редовно, ние ставаме по-ефективни, по-енергизирани, по-вдъхновяващи, подобряваме мисловните си способности, ставаме по-здрави, по-емпатични, по-добри комуникатори, дори и по-умни, защото развиваме нови невронни връзки и разтоварваме стреса. Медитациите ни помагат за подобряване на нашата осъзнатост, която е много важна за успешните лидери. Те дават релаксация на нервната ни система и ни помагат да се свържем с нашата вътрешна мъдрост. Ако практикувате спорт и медитации ежедневно, ще подобрите своята лична ефективност в пъти. – А аз мога ди Ви помогна да пренаредите приоритетите си, да смените навиците си, да преодолеете „гравитацията“ и да създадете нова рутина, която да Ви служи по-добре за постигане на Вашите бизнес и лайф баланс цели заедно. Мога също така да Ви науча на някои водени медитации, които да си ги правите сами, тъй като това най-доброто „място“ за намиране на нови решения, когато имаме нужда от тях.

За повече информация, свържете се с мен тук. 

При разрастване на компанията, често най-добрите експерти в екипите са промотирани да заемат лидерски позиции, но в същото време те продължават да вършат много от ежедневната си работа, която са вършели и преди това. Израстването в йерархията от експерт в лидер изисква и вътрешно израстване, нови умения, ново поведение, реакции, отношение и ефективност. За развитие на тези елементи ние работим в моята коучинг програма „За първи път мендижър/лидер“.  

Включвайки ги в тази програма, висшият мениджмънт може да покаже на своите нови лидери, че ги е грижа за тях и биха искали да ги подкрепят в техния кариерен път. Личната програма на всеки ще изготвим след като направим една стратегическа коучинг сесия и дефинираме целите за постигане.

Примерна програма за хора, които са за първи път мениджъри/ лидери:

 1. Да се научат да виждат по-голямата картина.– Едно от нещата, които им убягват, е да виждат по-голямата картина. - В този раздел работим по темата как да я видят и да се научат да я виждат сами, винаги когато им потрябва.
 2. Лична ефективност– Имайки голям списък със задачи, новите лидери обичайно се лутат в мултитаскинг на различни теми, което ги прави неефективни. За това те често работят до късно и през уикендите. Това създава много напрежение и раздразнително отношение поради натрупване на хронична умора. Но колко време те могат да издържат така и как това влияе на хората в екипа им? – Работейки с мен те свалят цялото това напрежение, пренареждат приоритетите си, намират нов индивидуален подход за разпределяне на задачи и време, научават се как да владеят емоциите си и да имат обективна преценка за собствените си лимити, така че да не поемат повече задачи, отколкото могат да изпълнят, а вместо това да делегират правилно. Възстановяват своя баланс работа – личен живот, което е много важно, за да запазят здравето и енергията си на високо ниво в дългосрочен план.

 

 1. Делегирането е част от ефективността на новите лидери. Тъй като те са свикнали да бъдат най-добрите в тяхната област, им е много трудно да се доверят на останалите и да пуснат контрола, защото често са перфекционисти. Това „изяжда“ от тяхното време за обучение и менторство на хората в екипа им и губят много време в проверка на качеството на работата на колегите си. – Как да делегират и да пуснат контрола и в същото време да следят за качеството, как да обучават хората и да ги вдъхновяват, за да имат време да се фокусират върху по-голямата картина и новите си функции, е нещо което също изработваме с лекота в нашите коучинг сесии. 
 2. Изграждане на здравословна дистанция с хората в екипа– като бивши редови членове на екипа, израствайки в йерархията на компанията, новите лидери често не знаят как хем да сложат дистанция, хем да останат в приятелски отношения с хората, с които до скоро са били на едно ниво в йерархията. Изпитват страх от това как другите ги възприемат и как да изградят нов авторитет – Работейки с мен като коуч те намират своя автентичен стил и авторитет, съчетавайки го със своята добронамереност, емпатия и приятелско отношение по такъв начин, че влизат в новата си роля с лекота.  
 3. Да станат опора и вдъхновители за хората в екипа– Тъй като обичайно тези хора са били отлични експерти на предишната си позиция, те имат много високи очаквания към хората в екипа си. И ако редовно техните очаквания не се оправдават, се натрупва напрежение вътре в тях, което се проявява като нетърпение и раздразнително отношение. Това допълнително покачва напрежението в екипа и възможността да се правят грешки, които биха коствали много на компанията. Другите проблеми са как да балансират между това да останат в приятелско отношение с хората си и в същото време да изискват работата да се свършва качествено и в срок, как да изградят нов авторитет и да станат вдъхновяващи лидери. – Работейки с мен те намират техния уникален подход как да се справят с емоциите си, как да променят подхода си, как да подкрепят и обучават хората, така че да се гради доверие, вдъхновение и ефективност в екипа. Израстват като лидери, които хората обичат и на които могат да разчитат.
 4. Даване и получаване на обратна връзка– Как новите лидери дават обратна връзка е много важно за подобряване на представянето на хората в екипа и създаване на позитивна среда, в която хората процъфтяват. Също така е много важно за тяхното израстване как самите лидери приемат обратна връзка. Понякога има какво да подобрят и в двете посоки. – Това е нещо, което изработваме в нашите коучинг сесии с лекота.
 5. Ежедневни срещи с екипа и вдъхновение– Те са много важни не само за следене на това докъде са стигнали със задачите, но и да се създаде атмосфера на сътрудничество и вдъхновение. Как тръгва деня е много важно и тонът се задава от лидера. Често новите лидери имат блокажи на тези срещи и срещите преминават сухо и досадно. От там ежедневата дейност преминава без вдъхновение и резултатите са просто задоволителни. – В нашите коучинг сесии лидерите намират нов подход за свързване с хората в екипа и как да създадат атмосфера на доверие, смях, вдъхновение и сътрудничество, което подобрява резултатите значително.
 6. Сработване с лидерите от другите отели– за новите лидери е трудно да отстояват интересите на хората в екипа си, просто защото не са свикнали да го правят и не знаят как и докъде. Как се сработват с хората от другите отдели, особено ако от тях зависи работата на хората в техния екип, е изключително важно за ефективността и приключване на задачите в срок, без да се работи извънредно. – В нашите коучинг сесии лидерите подобряват начина си на общуване с лидерите от другите отдели и възстановяват нормалния работен процес, който да е удобен и за двете страни.
 7. Подготовка за срещи, презентации, нетуъркин и други важни събития– поради важността на тези събития за компанията, често новите лидери получават силно притеснение за това как ще се представят. Тези притеснения ги блокират, вместо да ги подкрепят, поради което резултатите са просто задоволителни. – Работейки с мен като коуч, те се освобождават от този стрес и тревожност преди важни срещи, презентации, нетуъркинг събитие и други такива, намират нови подходи и се свързват с вдъхновението и лекотата, които им помага да дадат и да вземат максимално много полза за компанията от подобен род събития.

За повече информация, свържете се с мен тук. 

Тази програма е за хора,  които работят в компанията от година или повече, но не могат да се справят с очакванията на техния лидер или изпитват голям стрес като например: често плачат, особено като получават обратна връзка, когато са допуснали грешка или се тревожат прекалено много и т.н. Те често работят извънредно, за да довършат работата си, защото тяхното емоционално състояние през деня е повлияло на тяхната ефективност. Те често правят грешки или не могат да постигнат целите си или имат трудности да се справят с трудни клиенти, което пък се отразява на обслужването.

 • Работейки с мен тези хора стават по-силни, по-уверени, по-спокойни в комуникацията си с хората от екипа и лидерител Те намират нов подход как да се справят с трудни клиенти, стават по-решителни в действията си и много по-ефективни.
 • В зависимост от продължителността на нашата работа и желанието на компанията да инвестира в тях, от недобре справящи се те се превръщат в добре справящи се и даже в отлично справящи се, когато поработим малко по-дълго.
 • Програмата е трансформираща и резултатите са трайни.

Ползата за компанията

Компанията ще спести много време и средства за намиране на нови хора, тяхното обучение и изчакване за първите им резултати. Недобре справящите се ще подобрят представянето си в пъти за много кратък срок от време, което ще се отрази позитивно на бизнеса на компанията.

Пакет „От несправящ се в добре справящ се“ – този пакет включва от 4 до 8 часа коучинг с мен. За някои служители 4 часа ще са достатъчни, но други може да имат нужда от повече. Колко часа ще са необходими, за да се подобри представянето им, ще можем да кажем приблизително след нашата първа стратегическа коучинг сесия с човекът, който ще ползва услугата.

Пакет от „Несправящ се в отлично справящ се“ – този пакет включва от 6 до 12 часа коучинг с мен. По-често 12 часа. Колко часа коучинг ще са нужни на служителя, да кажем приблизително след нашата първа стратегическа коучинг сесия с човекът, който ще ползва услугата.

За повече информация, свържете се с мен тук. 

За да подкрепя Вашия екип в създаването на емпатична фирмена култура и да им помогна да общуват с лекота и радост, което ще подобри тяхната ефективност и екипност, съм разработила 2 тренинга, които хората обичат много:

 1. Онлайн обучение „Развитие на емпатични умения за общуване“
 2. Обучение на живо „Общуване с лекота и радост“

Повече информация можете да налерите тук.

Свържете се с мен тук

 • Това е индивидуален онлайн коучинг процес за бизнес лидери в партньорство с мен и хора от техните екипи.
 • Като коуч, на база дискусията между нас, ще Ви продоставям инструменти за разрешанавене на Вашите специфични предизвикателства и за намиране на нови решения. Вие ще ги пълните със съдържание.
 • Резултатите зависят от Вашето желание за участие. Вие ще измервате резултатите си след всяка сесия. Всички резултати могат да бъдат измерени, дори емоционалните.
 • Ще се срещаме онлайн 2 до 4 пъти месечно, в зависимост от Вашето време и нуждите Ви от коучинг.
 • Продължителността на коучинг процеса зависи от Вашите нужди от подкрепа и трансформация, намиране на нови решения и израстване. Понякога е достатъчно месец, друг път са нужни 3, 6 или 9 месеца, в зависимост от Вашите предизвикателства и желания за растеж.

Свържете се с мен тук

Вярвам, че бизнеса, лидерството и баланса в живота са взаимозависими и ние имаме нужда да ги развиваме заедно, за да запазим нашето здраве, енергия, вдъхновение и удовлетворение в баланс и на високо ниво в настоящето и в бъдеще. И това според мен е начина, по който ние можем да дадем най-доброто от себе си на другите.

И всичко започва от лидера. За това съм отдадена да подкрепям лидерите да носят своята светлина на хората в обкръжението им.

Разгледайте и другите мои програми, за да научите повече за това как мога да съм Ви полезна…

Коучинг за нови предприемачи и стартиращи бизнеси

Лайф баланс коучинг за бизнес лидери

 Обучения за лидери и екипи

За повече информация, пишете ми тук контакти