Академия

Академия

Изкуството на позитивното ефективно общуване и сътрудничество

Мисия

Мисията на Академия „Изкуството на позитивното ефективно общуване и сътрудничество“ е да подкрепи лидерите и техните екипи да създадат среда, в която хората отключват пълния си потенциал, чувстват се подкрепени, приети, удовлетворени и процъфтяват. Отдадена съм на това да подпомагам хората да поддържат висока лична ефективност и да създават позитивна фирмена култура, в която се наслаждават на времето прекарано в нея и могат да дават най-доброто от себе си. 

Моят подход

Елате с мен на уникално приключение за учене с моя иновативен треньорски подход. В моите тренинги съм подбрала най-практичните елементи от различни методологии като коучниг, НЛП и соматични практики, ненасилствена комуникация, системни констелации и други методологии, базирани на невронауките. Съчетала съм ги така, че да дават магически нов подход в комуникацията бълзо и лесно, който отваря съвсем нов свят на позитивни преживявания в общуването и сътрудничеството, разрешавайки проблемите с любов и емпатия, с лекота и вдъхновение.

Преживейте силно практически, ориентирани към решения обучения, в които са вплетени коучинг елементи. Половината от времето предоставям нови знания, останалата половина от времето е фокусирано върху практически упражнения, интегриране на нови умения, провокиране на осъзнатост и подобряване на емоционалната интелигентност. Информацията се предоставя на малки порции, последвани от упражнения, които се правят индивидуално или в малки групи, или по двама, или целият екип заедно в зависимост от целта на упражнението. Този холистичен подход осигурява трансформиращо учене с устойчиви резултати. Някои от тренингите са провеждат онлайн и на живо, други се провеждат само на живо, като някои елементи от тях могат да се провеждат и в двата варианта – на живо или онлайн.

За тези от вас, които искат да изследват по-трудни предизвикателства в общуването, ви каня да разгледате индивидуалната коучинг програма „Майсторство в личната ефективност, комуникацията и сътрудничеството“ като следваща стъпка. Тази програма е създадена да подкрепи обученията, не само за да подсили резултатите, но и да фасилитира дълбока трансформация. Тя подпомага хората да интегрират умения, които искат по-персонално внимание. Чрез индивидуалните сесии адресираме специфични казуси при пълна конфиденциалност, предлагайки личен подход, който е отвъд това, което може да се даде в групова работа.

Защо тази академия и защо сега?

В царството на човешките отношения, желанието да бъдеш разбран е универсално, но често е подценено обратното – как по-добре да разбираме другите преди да искаме да бъдем разбрани. Докато сътрудничеството е стремеж за мнозина, в реалността то често липсва поради липса на умения за ефективно сътрудничество. Истинското сътрудничество, както аз го разбирам, изисква среда на респект, топлота, спокойствие, емоционална интелигентност, емпатия и комуникация, обърната към човека, която е изкуство сама по себе си. Но преобладаващата реалност често съдържа безсмислено съревнование и конфликти, които пречат на сътрудничеството, имат негативен ефект върху личната ефективност, резултатите на екипа и баланса в живота на хората.   

Въздействието на комуникацията върху сътрудничеството е огромно. Емоционалния отговор в общуването пречи на хората да постигат тяхното най-добро представяне и създава бариери пред ефективното сътрудничество. Мои клиенти споделят, че преди да работят с мен, се е случвало да губят своята лична ефективност от няколко часа до няколко дни, опитвайки се да се справят с техните емоции, което е сваляло тяхната продуктивност значително. 

Чрез нашата съвместна работа, клиентите ми, освен че преодоляват гореописаните предизвикателства, но също така: 

  • Сдобиват се с увереност и увеличават своята емоционална интелигентност в пъти.
  • Подобряват уменията си за сътрудничество значително и започват да общуват с лекота и радост.
  • И преживяват значителни подобрения в бизнеса и живота.

Моят подход помага на клиентите ми да се свържат отново с усещане за спокойствие и удовлетвореност, провокирайки трансформационно преживяване отвъд това, което обичайните обучения могат да предоставят.

Ако резонирате с тази ситуация, представете си трансформиращия ефект в следните сценарии:

  • Като лидер, представете си да можете лесно да управлявате емоциите си и уверено да комуникирате нуждите си, идеите си и важни неща за Вас в спокоен, балансиран подход, дори и в ситуации, в които колегите Ви провокират интензивни емоционални реакции.
  • За членовете на екипа Ви, които преживяват интензивни емоции, да се научат как да управляват емоциите си и да комуникират уверено, и как това ще доведе до подобряване на екипната ефективност и ще допринесе за подобряване на финансовия резултат на компанията.
  • Представете си времето, енергията и креативността, които могат да се спестят чрез спокойно адресиране на конфликтните ситуации, засилването на взаимното разбирателство и сътрудничеството вместо редовното въвличане в горещи дискусии.

Повишавайки личната и комуникационната ефективност вътре в екипа, не само че позитивно повлиява на цялото представяне, но също така допринася за развитие на здравословна позитивна фирмена култура и подобряване на финансовите резултати. Това от своя страна има съществено влияние върху благоденствието на хората и компанията заедно. 

  • Това е особено вярно, когато компанията прави инвестиция в трансформация, отнасяйки се към своите най-ценни активи – хората – с изключително внимание и грижа.

Как да изберете правилното обучение? 

Когато избирате правилното обучение, ще направим проучване за нуждите на хора вътре в екипа, какви са техните предизвикателства, ще вземем предвид целите, които висшето ръководство поставя. Заедно ще изберем подходящата програма, която да адресира тези специфични нужди и цели. Моят подход е много персонален, целящ да посрещне нужди на участниците и да ги синхронизира с постигането на целите на компанията.

Чрез партньорството си с мен, 

  • Не само, че ще спестите ценно време, енергия и финансови ресурси, но също така ще можете да задържите и да култивирате безценните таланти в своя екип.
  • Нашето партньорство ще отключи пълния потенциал на хората, което ще доведе до постигане на по-висшите цели на компанията.

Разгледайте програмите по-долу и разберете повече как мога да Ви подпомогна на Вас и Вашите екипи да процъфтяват.

Свържете се с мен тук за личен разговор, в който да научите повече!

„Изкуството на подитивното ефективно общуване и сътрудничество“ обучения и коучинг програма: 

  •  

За повече информация, пишете ми във формата за контакти тук.

Пишете ми през формата за контакт тук.

 

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

 

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

 

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

За повече информация, пишете ми през формата за контакти