Обучения

 

Снимка: момент от уъркшопа „Емпатичен подход в лидерството“, който се състоя на 11.02.2020 г. в Puzl CoWorking. Благодаря на всички участници за хубавата дискусия!

Обсъдихме:

 • как емпатията помага при мотивирането на хората в екипа,
 • къде са границите между приятелското отношение и нуждите да се изисква свършване на работата в срок и с високо качество,
 • как да развиваме здравословни граници,
 • каква е ролята на емпатията в създаване на доверие,
 • как можем да загубим емпатични умения и какъв е пътя за възстановяването им,
 • както и още много въпроси, свързани с ползата от развитие на емпатични умения в лидерството и фирмената култура.

С моите тренинги:

 • Партнирам на лидерите да подобрят своя лидерски стил чрез развитие на здравословни емпатични учения.
 • Помагам на хората в екипите да намалят стреса си и да подобрят комуникацията помежду си, от там да станат по-ефективни в работата си.
 • Също така партнирам на екипите, които се представят под своите възможности, да подобрят представянето си, да подобрят мотивацията си и да постигат целите си с лекота.

Благодарение на методологиите, които използвам, моите тренинги са гъвкави и откликват на нуждите на хората, предоставайки трансформация в посока трайна положителна промяна. 

Авторски тренинги за лидери и екипи:

Практическо обучение 

"Развитие на емпатични умения в общуването"

За кого е подходящо: за лидери, екипи, родители, учители и хора, които искат да подобрят взаимоотношенията си с бизнес партньори и личните си взаимоотношения с хората в обкръжението им.

Върху какво ще работим: В рамките на 5 модула ще работим за придобиване на нови умения за общуване, систематизирани в схема от 10 лесни стъпки. Във всеки модул тренираме отделни части от схемата. Така още след първия модул участниците усещат разликата в общуването и ефекта от промяната в реалността.  Във втората част на модул 4 сглобяваме цялата схема и правим пратически упражнения. В модул 5 тренираме за затвърждаване на уменията. Програмата включва:

 1. Какво е това емпатия, как я губим, как си я възвърщаме, как да разбираме хората по-добре.
 2. Практическа работа как да освободим негативните чувства и емоции, и да влезем в неутрална нагласа към хора и ситуации.
 3. Как да се свържем с позитивната нагласа в нас и да подходим положително към другите дори и в ситуация, когато нечие поведение не ни харева.
 4. Как да слушаме активно така, че другият да се почувства чут, вместо неразбран, виновен, критикуван или съветван.
 5. Как да изразяваме своите чувства, емоции и нужди, така че да ни чуят другите, вместо да ни отхвърлят или както се случва в много случаи, да не искат изобщо да ни слушат.
 6. Как да уважим чувствата и нуждите на другите, и да ги вземем предвид в решенията.
 7. Видове граници. Как да изградим здравословни личните граници и как да уважаваме чуждите граници.
 8. Връзката на емпатията с мотивацията и вдъхновението.
 9. Как да се проведе един цялостен разговор оказваш подкрепа, разбиране и сътрудничество, така че отсрещната страна да откликне по подобен начин.
 10. Накрая всичко това систематизираме в 10 лесни стъпки и тренираме цялостен разговор, с конкретни примери, които поставят участниците от техните лични предизвикатества в общуването.

Място на провеждане и организация на обучението: 

1/ Онлайн (максимален брой участници 10 човека):

 • 5 модула по 3 часа за група от 7 до 10 човека (15 часа общо)
 • 5 модула по 2.5 часа за групи от 5 - 6 човека (12.5 часа общо)

2/ На живо (максимален брой участници 15 човека)

 • 3 модула по 6 часа за групи до 15 човека (18 часа общо)
 • 3 модула по 5 часа за групи до 10 човека (15 часа общо)

Формат:

 • Затворени обучения за лидери на компании
 • Затворени обучения за екипи в компании
 • Отворени обучения за хора от различни компании или хора, които проявяват личен интерес към усвояване на тези умения.
 • Специализирани обучения за учители, родители и млади хора на възраст от 16 до 23 години.

За повече информация, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакти тук.

В това обучение работим за намаляване на тревожност и стрес, управление на фокуса и времето, преодоляване на предизвикателствата, свързани с мултитаскинга, подобряване на личната организизраност, концентрация и креативност. 

Продължителност на 1 обучение - 2 часа. Подготвя се според потребностите на хората и целите, които компанията поставя. 

Провежда се под формата на уъркшоп с елементи на обучение и групов коучинг. В упражненията всеки работи сам за себе си и личните си предизвикателства.

Размер на групите:

 • Минимална група 5 човека, за да бъде интересно на участниците и да учат от опита и на останалите.
 • Максимална група 8-9 човека, за да мога да обърна персонално внимание на всеки и за да може да се отговори на въпроси, които биха възникнали в рамките на тези 2 часа.
 • За по-големи групи от - 10 до 18 човека, договаряме времетраенето според групата.

Обучението може да се провежда онлайн или на живо.

Това обучение е изкючително подходящо в периода по време на home office поради извънредните обстоятелства, както и след това.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Разгледайте моите коучинг програми за индивидуални решения:

„Нови бизнес решения и ново вдъхновение“

„Лидери и екипи на новото време“

„Баланс в живота, вдъхновение и общуване“

За повече информация, пишете ми през формата за контакти