Обучения

 

Снимка: момент от уъркшопа „Емпатичен подход в лидерството“, който се състоя на 11.02.2020 г. в Puzl CoWorking. Благодаря на всички участници за хубавата дискусия!

Обсъдихме:

 • как емпатията помага при мотивирането на хората в екипа,
 • къде са границите между приятелското отношение и нуждите да се изисква свършване на работата в срок и с високо качество,
 • как да развиваме здравословни граници,
 • каква е ролята на емпатията в създаване на доверие,
 • как можем да загубим емпатични умения и какъв е пътя за възстановяването им,
 • както и още много въпроси, свързани с ползата от развитие на емпатични умения в лидерството и фирмената култура.

С моите тренинги:

 • Партнирам на лидерите да подобрят своя лидерски стил чрез развитие на здравословни емпатични учения.
 • Помагам на хората в екипите да намалят стреса си и да подобрят комуникацията помежду си, от там да станат по-ефективни в работата си.
 • Също така партнирам на екипите, които се представят под своите възможности, да подобрят представянето си, да подобрят мотивацията си и да постигат целите си с лекота.

Благодарение на методологиите, които използвам, моите тренинги са гъвкави и откликват на нуждите на хората, предоставяйки трансформация в посока трайна положителна промяна. 

Авторски тренинги за лидери и екипи:

Мотивация, сътрудничество, ефективност и вдъхновение са кючовете към това да бъдем успешни, независимо за какво става дума - бизнес идея, инициатива, взаимоотношения, партньорство или обучение.

Какво става, когато нещо се обърка? Как можем да оправим нещата? Стилът на общуване, който използваме при взаимодействието си с другите, се оказва от огромно значение, както и стилът на общуване, на който сме били подлагани в миналото си.

Мотивацията, сътрудничеството, ефективността и вдъхновението не могат да бъдат налагани насилствено или да бъдат изисквани. Те могат да бъдат само култивирани чрез взимане в предвид личните потребности, емоции и ценности на хората, без да бъдат манипулирани, а по-скоро с истинска грижа за тях.

Ето по този начин емпатичните умения допринасят за култивирането на желаните ключове за успех. 

 • Как можем да променим нашия стил на общуване към по-емпатичен?
 • Как можем да сложим здравословни граници и да комуникираме с лекота? 

За майсторство в тези умения ще работим в моя авторски тренинг 

Практическо обучение

"Развитие на емпатични умения за общуване"

Ние не можем да променим другите. Ние можем да променим нашето отношение към тях и как ние отговаряме на техните реакции. Промяната започва вътре в нас.

За кого е това обучение?

Този формат е създаден за бизнес лидери, предприемачи и техинте екипи. То е за компании, които искат да подкрепят техните служители.

Това обучение е особено полезно в предизвикателни времена, тъй като с развитието на тези умения ние работим за намаляване на стреса, подобряване на представянето и създаване на здравословна среда на емпатия, радост, доверие и сътрудничество.

Какво ще получите?

Обучението "Развитие на емпатични умения за общуване" ще даде на Вашите лидери и екипи практическа информация и упражнения, която ще им помогне да направят позитивна промяна във взаимоотношенията си с хората в техните екипи, между екипите, с клиентите и дори с членовете на техните семейства. Хората усещат разликата още след първия модул!

Ползи

Уменията, придобити в този трейнинг, имат голям позитивен ефект върху професионалния и личния живот на хората, особено в предизвикателни времена, каквито са сегашните: стресът намалява, даже изчезва, сътрудничеството и ефективността се подобряват, хората се успокояват, излъчват повече положителна енергия и радост, представянето се подобрява по естествен начин, водейки до по-добри резултати.

Ползи за всички работещи от вкъщи: безспорно да се работи от вкъщи има много плюсове, но и своите минуси. Това обучение е много полезно за хората, които изпитват предизвикателствата на home office, особено с деца у дома. Те ще получат инструменти как да се справят с мултитаскинга в къщи и да комуникират по емпатичен начин с хората около себе си, за да намалят напрежението.

Доволни клиенти споделят

 • „Сега чувам по-добре какво иска да каже отсрещната страна и мога да събера много повече информация“,
 • "Сякаш хората се отварят и започват да споделят повече. Сега научавам много повече неща, които са важни за бизнеса ми."
 • „Напрежението спадна и мога да общувам свободно“,
 • „Чувствам се леко и някак вдъхновено“,
 • „Рязка промяна се случи във взаимоотношенията ми в работата и у дома. Сега всичко се случва спокойно и в мир. Работа върви без излишни емоции, а вкъщи има повече усмивки и цари разбирателство.“,

Практическо обучение

"Развитие на емпатични умения за общуване"

Съдържание

В рамките на 5 модула работим за придобиване на нови умения за общуване, систематизирани в схема от 10 лесни стъпки. Във всеки модул тренираме отделни части от схемата. Така още след първия модул участниците усещат разликата в общуването и ефекта от промяната в реалността.  Във втората част на модул 4 сглобяваме цялата схема и правим пратически упражнения. В модул 5 тренираме за затвърждаване на уменията. Програмата включва:

 1. Какво е това емпатия, как я губим, как си я възвърщаме, как да разбираме хората по-добре.
 2. Практическа работа как да освободим негативните чувства и емоции, и да влезем в неутрална нагласа към хора и ситуации.
 3. Как да се свържем с позитивната нагласа в нас и да подходим положително към другите дори и в ситуация, когато нечие поведение не ни харева.
 4. Как да слушаме активно така, че другият да се почувства чут, вместо неразбран, виновен, критикуван или съветван.
 5. Как да изразяваме своите чувства, емоции и нужди, така че да ни чуят другите, вместо да ни отхвърлят или както се случва в много случаи, да не искат изобщо да ни слушат.
 6. Как да уважим чувствата и нуждите на другите, и да ги вземем предвид в решенията.
 7. Видове граници. Как да изградим здравословни личните граници и как да уважаваме чуждите граници.
 8. Връзката на емпатията с мотивацията и вдъхновението.
 9. Как да се проведе един цялостен разговор оказваш подкрепа, разбиране и сътрудничество, така че отсрещната страна да откликне по подобен начин.
 10. Накрая всичко това систематизираме в 10 лесни стъпки и тренираме цялостен разговор, с конкретни примери, които поставят участниците от техните лични предизвикатества в общуването.

Формат 

1/ Онлайн (максимален брой участници 10 човека):

 • 5 модула по 3 часа за група от 7 до 10 човека (15 часа общо)
 • 5 модула по 2.5 часа за групи от 5 - 6 човека (12.5 часа общо)

2/ На живо (максимален брой участници 15 човека)

 • 3 модула по 6 часа за групи до 15 човека (18 часа общо)
 • 3 модула по 5 часа за групи до 10 човека (15 часа общо)

За повече информация, пишете ми във формата за контакти тук.

В това обучение работим за намаляване на тревожност и стрес, управление на фокуса и времето, преодоляване на предизвикателствата, свързани с мултитаскинга, подобряване на личната организизраност, концентрация и креативност. 

Продължителност на 1 обучение - 2 часа. Подготвя се според потребностите на хората и целите, които компанията поставя. 

Провежда се под формата на уъркшоп с елементи на обучение и групов коучинг. В упражненията всеки работи сам за себе си и личните си предизвикателства.

Размер на групите:

 • Минимална група 5 човека, за да бъде интересно на участниците и да учат от опита и на останалите.
 • Максимална група 8-9 човека, за да мога да обърна персонално внимание на всеки и за да може да се отговори на въпроси, които биха възникнали в рамките на тези 2 часа.
 • За по-големи групи от - 10 до 18 човека, договаряме времетраенето според групата.

Обучението може да се провежда онлайн или на живо.

Това обучение е изкючително подходящо в периода по време на home office поради извънредните обстоятелства, както и след това.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Очаквайте повече информация скоро...

Тези обучения се подготвят специално според потребностите на хората и целите, които поставя компанията.

За да обсъдим потребностите от обучение на Вашите лидери, моля, свържете се с мен. Пишете ми през формата за контакт тук.

Разгледайте моите коучинг програми за индивидуални решения:

Коучинг за нови предприемачи  и стартиращи бизнеси

Коучинг за собственици на растящи компании и лидери на екипи

Лайф баланс коучинг за бизнес лидери

За повече информация, пишете ми през формата за контакти