За мен и работата ми

Здравейте, аз съм Ивет Павлова,

Партнирам на хората и компаниите да подобряват ефективността в тяхната организация чрез коучинг програми и тренинги с уелнес подход, предназначени за лидери, екипи и ключови служители. Това е логична стъпка в моето цялостно професионално развитие след 15 години опит в развитието на бизнес, реорганизация и бизнес експанзия във финансовия сектор.

Докато работех в корпоративния свят, бях свидетел на израстването на някои хора и провала на други, различни конфликти и примери за подкрепа, ефективни хора и такива, които бяха абсолютно неефективни, както и на много други противоположности, някои от които въздействаха позитивно, а други – негативно на хората и представянето на компаниите.

След като се роди синът ми, приоритетите ми се промениха и 2011 година аз реших да стана предприемач в областта на уелнеса. Постепенно тази идея се разви благодарение на страстта ми да подобрявам себе си като родител, четейки детска психология. И в 2013 г. вече знаех, че всъщност това, което искам е да помагам на хората да са по-щастливи и по-успешни, като в същото време водят по-здравословен начин на живот. След като открих коучинга, се посветих на моето личностно израстване и намерих моя нов професионален път.

Учих коучинг и НЛП в САЩ и от 2014 г. до сега три пъти пътувах до там да уча в различни програми. Учих тези и други методологии и в България в други международни програми. Събрах колекция от невероятни инструменти, които прилагам с голям успех. И така реализирам вътрешния си порив в действителността.

През предприемаческия си период преминах огромна трансформация, която ми помага да съм още по-интуитивна в работата си. Това беше интензивен период на личностно и професионално развитие, през който

 • интегрирах моята колекция от методологии за подкрепа на хората,
 • развих холистичен подход, предоставяйки решения от позицията на цялостност,
 • давайки на хората високо качество позитивна трансформация и решения.

От 2014 г. насам събрах много опит като коуч в България и в международен план с лидери в корпоративния свят, собственици на малък и среден бизнес, и предприемачи. Можете да намерите отзиви от клиенти тук…

В този процес аз намерих верния път, по който могат да се срещнат интересите на компаниите и на служителите по такъв начин, така че служителите да постигат високи резултати, като в същото време се чувстват по-добре и по-удовлетворение в организацията, за която работят.

Разработих мои собствени групови и екипни програми базирани на цялостния ми опит и те имат голям успех. Можете да намерите повече за моите програми и какво казват участниците за тях тук…

Моите програми помагат на хората и организациите да намерят нови решения в следните области: 

 • Вдъхновяващо лидерство, лична и екипна ефективност, изграждане на култура на сътрудничество,
 • управление на промяната (когато Вие я предизвиквате) и подкрепа по време на промяна (когато други хора предизвикват промяната и тя Ви засяга по някакъв начин),
 • Разрешаване на бизнес казуси, постигане на краткосрочни и средносрочни цели.

Програмите, разработени от мен, са продукт на моя научно ориентиран подход и години на учене, личен опит от моята трансформация, моят предишен опит в бизнеса и опита ми с клиенти като коуч, страстта ми към личностно развитие и подобрение на комуникацията между хората, нуждата на хората да комбинират професионален растеж с баланс в живота, и нуждата на компаниите да имат лоялни и успешни служители. Комбинацията от различни инструменти, опитът ми с тях, и силната ми интуиция правят коучинг сесиите и тренингите ми много силни (по мнение на моите клиенти).

Обичам професията си и я практикувам с цялото си сърце и душа!

Какво още: 

Как се чувствате, ако някой Ви дава съвет как да подобрите работата или себе си? - предполагам вътре във Вас се надига бунт. Как се чувствате, ако някой дойде и Ви каже какво да правите? - вероятно усещате съпротива.

Международната коуч федерация ICF Global * дефинира коучинга по следния начин: "Коучингът е партньорство с клиенти в процес, който провокира размисъл и творчество и ги вдъхновява да развиват своя личен и професионален потенциал."

Това означава, че от професионален коуч Вие няма да получите съвет и напътствия! Той е трениран чрез дискусия, в която задава само въпроси, Вие сами да намерите най-правилните отговори за Вас, защото никой не познава по-добре от Вас самите Вашите цели, желания, казуси, ситуации, ценности, приоритети, таланти, силни и слаби страни, знания, мечти, потребности, заобикаляща среда и Вашите възприятия, и т.н. 

Професионлания коуч е трениран да Ви слуша и провокира, така че да откривате отговорите вътре във Вас, да развиете себе си и да намерите решения по един естествен, лек и креативен начин, използвайки Вашите знания и опит.

А НЛП (невро лингвистичното програмиране) методологията позволява да отидете "отвъд очевидното", да освободите емоции и страхове, да разбирате по-добре себе си и хората около Вас, дава тласък напред и промяна на възприятията от емоционално обвързани към неутрални, така че да взимате решения от неутрална позиция. 

Кочингът и НЛП са науки и методологии създадени, за да отговорят на потребността на хората и компаниите от развитие. Те интегрират в себе си психология, лингвистика, невро науките и физиологията. Базирани са на холистичен подход и разглеждат хората като цялостна система от разум, дух, душа и тяло, които функционират заедно по най-добрия начин.

Те са методи даващи отговори, провокиращи трансформация, но и методология как да бъдем вдъхновяващи лидери, по-добри комуникатори и как да провокираме най-доброто в хората около нас.

*(ICF Global e най-голямата международна коуч федерация, която определя стандартите в професията и акредитира коучинг училища, както и последващото развитие на професионалните коучове в световен мащаб. Тя е създател и на етичен кодекс в професията, който при акредитация се заклеваме да спазваме. Повече можете да научите тук: https://coachfederation.org/ )

Всички ние участваме в различни системи. Основната система, на която принадлежим и не можем да избираме, е семейната система и тя има огромно влияние върху нас. Понякога носим "нездравословни" модели от нея, които ни саботират в нашия бизнес или личен живот. Ние участваме в различни организации, където също съществуват системи, независимо дали сме съгласни с това или не. Тези системи са подчинени на определен ред и закони, които ние не виждаме, но те съществуват. С метода на Системните констелации ние можем да видим някои наши поведения, които да подобрим, както и да придобием един страничен поглед, който се оказва много полезен. За мен лично този метод дава една дълбочина, която няма как да достигнем в ежедневието, а тя ни е важна, за да постигаме целите и желанията си, за да ставаме по-добри като хора и порфесионалисти.

Емоционалната и социалнитата интелигентност са много важни, за да се справяме успешно в съвременния свят. Така изучих допълнителни техники за работа с емоции, страхове и реактивно поведение, които клиентите ми оценяват като изключително полезни, за да могат да взимат решения и да общуват с обкръжението си от позицията на емоционален неутралитет и спокойствие. Така те могат сами да избират реакциите и поведението си, което ги прави по-успешни. 

Постигането на резултати е процес, както и всяко друго нещо в живота. Както вече споменах, коучингът и НЛП са научно базирани методологии и за това процеса на работа с клиентите има структура, която е създадена така, че хем да следва нуждата на клиента, хем да го води към положителен резултат.

Коучинг процеса с мен протича по следния начин:

 • В началото определяме целите, които искате да постигнете като работите с мен. Определяме периода на съвместна работа и колко често ще се срещаме.
 • За постигане на дългосрочни резултати, обичайно се срещаме средно 3 пъти в месеца онлайн (по скайп или по телефон).
 • В период от 3, 6 до 12 месеца клиентите постигат целите си, в зависимост от самите цели. 
 • В тези срещи обсъждаме всичко, което Ви интересува относно това, което искате да постигнете. Вие поставяте темите на разговор, но в същото време се движим по система, която да Ви води до желан резултат. 
 • В края на всяка сесия и на края на коучинг периода Вие измервате постигнатите резултати от работата си с мен.

За повече информация, свържете се с мен чрез формата за контакт.

Нека първо да разграничим коучинга от другите професии: Коучингът НЕ е консултация, менторство, напътсвия, съвети, обучение или ръководство.

 • В консултирането има споделяне на опит от страна на консултанта и съвети според неговия опит и експертиза.
 • Менторството представлява споделяне на опит в точно определена област. Менторът обичайно е човек, който вече е минал по пътя, който вървите Вие и може да Ви насочва и обучава в тази област.
 • Обучение имаме, когато има споделяне нови знания. 
 • Ръководството дава стъпки и рамки, в които да се движите и да спазвате.

Професионалния коучинг е целенасочена и фокусирана дискусия, ориентирана към осъзнаване и резултат, който Вие сами да извлечете от дискусията. Професионалния коуч задава само въпроси, НЕ дава съвети, мнение и оценки, той НЕ анализира.

Професионалния коуч създава пространство, Вие сами да изследвате важните за Вас неща като той Ви слуша така, както никой друг не може да Ви слуша, задава Ви въпроси, които да Ви помогнат да "излезете" от ситуациите, в които сте въвлечени, да ги разгледате с поглед на страничен наблюдател и да вземете решения според вашата ценностна система и приоритети от неутрална позиция.  

Съветвам Ви да избирате сертифицирани и акредитирани коучове от ICF, това дава гаранция за качеството на услугата. А акредитацията АСС, РСС или МСС дава сигурност, че този коуч е практикуващ и то на високо ниво. Тези акредитации се подновяват на всеки 3 години в ICF като коучът е длъжен да докаже, че практикува, че е преминал допълнителни обучителни програми в този период и че е ползвал менторски часове за повишаване на уменията си.

Избрах да вървя по този път на развитие в ICF, което прави моята услуга на високо професионално ниво. Към момента съм покрила АСС нивото. През 2020 г очаквам да взема РСС ниво. Можете да видите моите сертификации и опит по-долу. 

Свържете се с мен за опознавателен разговор през формата за контакти. 

 

С това писмо бих искала да изразя позитивната си обратна връзка и дълбоката благодарност от работата си с Ивет Павлова – Бизнес и лидершип коуч.

Започнах да работя с Ивет януари 2017 г. след като участвах в еднодневен семинар, на който тя презентираше за продуктивността и баланса “Работа-личен живот”. Аз бях дълбоко впечатлена от презентацията на Ивет, от примерите, които даваше и посланието, което ни предаде: че можем да живеем балансиран и щастлив живот чрез разгръщане на своята истинска същност. В този момент на моя живот аз изпитвах затруднения да постигна стабилен растеж на моя бизнес заедно с много стресираща ситуация у дома. Свързах се с Ивет за една въвеждаща сесия и от тогава работя с нея.

По време на коучинг процеса Ивет ми помогна да разкрия дълбоко скрити недобре работещи мисловни модели, които нося от детството. Също така бях окуражена да си представям това, което искам да постигам и с майсторските въпроси на Ивет имах възможност да видя стресиращите ситуации в нова светлина, и да разреша проблемите с лекота и радост.

Най-важното, аз разбрах, че моят собствен живот е обект на моделиране и настройване лично от мен. За първи път аз бях в състояние да преосмисля моето усещане за живота. Историята, която си разказвах, започна да изчезва бавно и започна да се създава нова линия на мисли и свежа перспектива за моето бъдеще.

Ивет влага енергия, която е толкова фина и смирена, и в същото време монументална. Веднъж срещнеш ли някой като нея, имаш усещането, че този човек е в действителност там да ти помогне и тя е в състояние да те завърти във водовъртежа на най-доброто.

Силният коучинг на Ивет се корени в нейната емпатия, съчетана с уверено и спокойно използване на коучинг моделите, и упоритото следване на нейната мисия да “връща силата” на хората да бъдат най-добрата версия на себе си и да живеят живота си по най-добрия начин. Нейната топлота и разбиране, комбинирано с дълбока интуиция за насочване на разговора в правилната посока, я прави най-добрия коуч за мен във всеки един момент, в който попадна в предизвикателна ситуация.

Откакто започнах да работя с Ивет, съм я препоръчала на много мои приятели, собственици на бизнес или хора, които са в период на преосмисляне на своята кариера или живот. Искам да изразя моите искрени благодарности за трансформацията, която Ивет ми помогна да направя и искам да споделя моя опит от работата си с с нея с всеки, който търси препоръка за коуч.

Можете да се свържете с мен на angelina.penkova@gmail.com за повече информация.

 

С уважение,

Ангелина Пенкова

Собственик на Маркетингова Агенция comtrail.eu.

Съсобственик в Customer Experience Consulting company Loyalty First

Съсобственик в Thai Massage Studio thaimout.eu

Януари 2019

 • Certified NLP coach in the Academy of Leadership coaching and NLP, San Francisco, USA, ACTP program accredited by ICF (2014)
 • Certified practitioner of NLP Classic Code by ITA at Sofia NLP Center, Bulgaria, a certification signed by John Grinder, the co-founder of NLP (2014)
 • The Pulse of Coaching - Group mentoring program, at Mentor Coaches Sofia. (ICF, CCE program for gaining advanced level of coaching skills) (2015)
 • Certified Big Money Business Coach in San Diego, USA, by Future Force Ltd. (2017)
 • ACC coach, accredited by ICF Global (2017)
 • Coaching with system constellations (ICF, CCE Kim Leischner program) (2018)
 • Emotional intelligence (different schools).
 • Certifications in wellness (2013), international programs in Bulgaria. 
 • Master in Banking & Finance (1995), Sofia, University of National and International Economy.
 • 15 years of corporate experience prior to becoming a coach: I started as a Liquidity expert at a bank in 1996; then I joined EY as an Auditor for a year. I decided to go back to banking because I felt it was the right course for me. I started as an Internal auditor at Postbank, assessing the efficiency and risk in processes; 3 years later I grew up to chief expert in the project of reorganization and expansion of the bank's branches network, and rebranding of the old Postbank according to the requirements of the new owner EFG Eurobank. After the end of the project, I decided that it was time for me to fulfill my dream to be an investment analyst in lending and I joined Bulgarian American Credit Bank as an investment analyst, where I learned a lot about different businesses, investments, and leaders' challenges – you can find more about my business experience on LinkedIn: Ivet Pavlova
 • Additional qualifications in finance, investments, risk in banks, efficiency in organizations, auditing, leadership, productivity, positive communication, and others.
 • Personal interests: neuroscience and all sciences related to humans' wellbeing, different sports, music, art, ecology, technology, and innovations, traveling and others.

 

Свържете се с мен чрез формата за контакт в „Контакти“ или на телефон 0888 436 127.