Индивидуални коучинг програми

Разгледайте моите индивидуални онлайн коучинг програми. Ще изградим Вашата лична програма заедно според Вашите нужди от подкрепа. Коучинг партньорството с мен е процес, чиято продължителност зависи от Вашите нужди от трансформация, намиране на нови решения и постигане на цели. Обичайната продължителност е 3, 6, 9 месеца в зависимост от Вашите предизвикателства и цели за постигане. Моят коучинг стил е спокоен, трансформиращ и резултатно ориентиран. Всяка сесия ще излизате с позитивен резултат и нови решения като стъпки към постигането на по-голямата Ви цел. Първата сесия е стратегическа. В нея определяме посоката за съвместна работа, целите, които искате да постигнете и какво да включва личната Ви програма. Свържете се с мен, за да научите повече.

Бизнес растеж и баланс в живота коучинг програми

Вашият бизнес е комбинация от Вашите идеи, подсъзнателна нагласа, отношение и умения. В тази програма мога да Ви подкрепя в следните направления: 
 • Бизнес развитие и баланс в живота
 • Развитие на нагласа за успех, изобилие, ефективни действия и комуникация.
 • От шеф в лидер - развитие на лидерски умения
 • Разработване на подходящ бизнес модел и прогнозен паричен поток
Научете повече за това как мога да съм Ви полезна тук...

Лидершип коучинг програми и екипни решения

Добрите лидери подкрепят своите хора, но кой подкрепя тях самите в трудни ситуации? Ето моите коучинг решения за Вас:
 • Израстване като лидер заедно с Вашата компания
 • Бизнес растеж и баланс в живота за бизнес собственици
 • За първи път мениджър/лидер
 • Отключване на пълния потенциал на служители
 • Общуване с лекота и радост, обучения за екипи
Научете повече за моите програми тук...

Лична ефективност и лайф баланс коучинг програми

Individual Personal Effectiveness & Life Balance coaching packages:
 1. Essential Evolution Package
 2. Holistic Transformation Journey
 3. Program Be A Star - Transformation Unleashed