Индивидуални коучинг програми

Това са индивидуални онлайн коучинг програми за нови предприемачи и собственици на стартъп компании. Ще изградим Вашата лична програма заедно според Вашите нужди от подкрепа. Продължителността на процеса зависи от Вашите нужди от трансформация и намиране на нови решения. Това е процес, чиято обичайна продължителност е 3, 6 до 9 месеца в зависимост от Вашите предизвикателства и цели за постигане. Всички мои програми дават трансформация и позитивни решения.

 Ако искате да промените нещо в бизнеса или живота си, от къде бихте започнали?

Разглеайдте моите програми и научете повече относно това как мога да съм Ви полезна…

Коучинг за нови предприемачи

Ако сте изправени пред бизнес предизвикателства или напрежението за взимане на решения е голямо, като бизнес коуч мога да Ви помогна да се справите по-бързо и лесно, като се включите в подходящата за Вас коучинг програма:
 • "Нови бизнес решения и нова перспектива"
 • "Нагласа за успех, увереност и емоционален баланс"
 • "Организационни промени и управление на промяната"

Коучинг за лидери на стартъп компании

Хората следват лидерите съзнателно или подсъзнателно. Едно нещо е сигурно – те задават посоката на фирмената култура и бизнес резултатите зависят много от тяхното настроение, отношение и умения. Ето моите лидершип коучинг решения за Вас:
 • Нова перспектива и управление на настроението
 • Развитие на емпатичен лидерски стил
 • Лидерските умения за развитие на следващи нива
 • Разрешаване на конфликти, емоционален баланс, лична ефективност
 • Промяна, реорганизация, затваряне на бизнес

Лайф баланс коучинг

Ако се чувствате сякаш сте изгубили баланса в живота си, щастието и вдъхновението си, каквата и да е причината, можете да си ги върнете обратно. Ето моите коучинг решения за Вас: 
 • Емоционален баланс, увереност, щастие и вдъхновение
 • Приоритети, грижа за себе си, лична ефективност и баланс в живота
 • Подобряване на общуването с хората в работата и у дома