Индивидуални коучинг програми

Провеждат се онлайн или по телефон. Тяхната продължителност е от 6 до 24 часа в зависимост от Вашите потребности за развитие. Работим 2 до 4 пъти месечно. Програмите се структурират според индивидуалните потребности на всеки и са с продължителност от 2 до 12 месеца в зависимост от Вашите цели и нуждата Ви за подкрепа в тяхното осъществяване. Вижте повече за самите програми …

Нови бизнес решения и вдъхновение

Ако сте изправени пред бизнес предизвикателства или напрежението за взимане на решения е голямо, като бизнес коуч мога да Ви помогна да се справите по-бързо и лесно, като се включите в подходящата за Вас коучинг програма:
 • "Нови бизнес решения и нова перспектива"
 • "Нагласа за успех, увереност и емоционален баланс"
 • "Организационни промени и управление на промяната"

Лидери и екипи на новото време

Ако сте изправени пред предизвикателства като лидер, вижте как мога да Ви подкрепя с програмите ми за лидери:
 • "Развитие на емпатичен подход в лидерския стил"
 • "Развитие на емпатията като фирмена култура"
 • "Лидерските умения за новоназначени лидери, микро и малък бизнес"
 • "Емоционален баланс, разрешаване на конфликти, лична ефективност"
 • "Управление на промяната и комуникация на новости".

Баланс в живота, вдъхновение, общуване

Когато предизвикателства в личен план отнемат от нашия фокус, това се отразява на работата ни. Вижте как мога да Ви бъда полезна с програмите ми за справяне бързо и лесно с лични предизвикателства:
 • "Преодоляване на стреса, успокоение и лична ефективност"
 • "Подобряване на баланса в живота и намиране на ново вдъхновение"
 • "Подобряване на общуването и взаимоотношенията с хората в работата и у дома"