Лидеpство с любов

17 октомври 2020г.

Лидеpство с любов

(Четиво за бизнес лидери, учители, родители)

Всяко живо същество на тази планета търси топлинка и подкрепа, свързване и любов. Дълбоко в себе си всички имаме нужда от това, дори и да не сме свързани с любовта.

Преди време един лидер в наш разговор спомена „аз мисля любов“. Той е изключително спокоен, деликатен и внимателен, използва нови съвременни лидерски методи, с изключително висока емоционална интелигентност, работата в екипа му върви, създадена е сякаш идеална машина за работа. Но нещо липсваше. Липсваше му вдъхновението.

Случвало ми се е учител да казва „аз обичам децата, обичам ги всичките“, но изражението на лицето и поведението да показват, че това са само думи и че този учител излъчва всичко друго, но не и любов. Съответно основните му похват за управление и мотивация са крещене и наказания.

За жалост подобни лидерски подходи, в различна степен изразени, понякога се срещат и в компании, отразявайки се негативно на ефективността и мотивацията, а от там – пропускат се възможности и се влошават резултати.

Независимо дели сте лидер на екип, родител или учител, вие сте лидер в тази общност и имате въздействие върху съдбите на хората. Обичайно в общуването даже не си даваме сметка за това, но всеки от нас на тези позиции има въздействие върху съдбите на хората.

Често ние самите носим в настоящето отпечатъците от груби отношения към нас в миналото. Ето защо често губим връзката си с любовта и проявяваме гореописаното поведение, а в същото време мислим и говорим за любовта, знаем, че тя ни е важна, но не я чувстваме. Не я чувстваме, защото дълбоко в себе си сме наранени от грубостта, на която сме били подложени в детството си и сме затворили сърцето си, за да не усещаме болката. Обаче затваряйки се за лошото, се затваряме и за хубавите неща в живота.

Такъв е остарелият модел на лидерство – команден стил, базиран на контрол и подчинение, страх и наказания. Този модел поражда гняв, недоволство и агресия, които са нараняващи, водещи до ниско самочувствието, липса на радост и вдъхновение, от там посредствени резултати и отчуждаващи взаимоотношения. Често такъв е бил моделът у дома, в училище, в работата, даже и в държавата. Дори и в наши дни на много места е така.

В 21 век все повече лидери и хора търсят смяна на този модел с друг – лидерство през любовта.

Ще дам още 3 кратки примера, за да илюстрирам разликата: случвало ми се е клиенти да казват „не искам да съм лидер, защото не искам да съм лошия шеф“,  „не искам да се превърна в биг бос, който никой не харесва“, „не искам да съм по-високо от другите, там е много самотно, искам да съм наравно с другите“.

Последните три примера са примери за лидери, свързани с любовта в себе си, но не знаещи как да я проявят по здравословен начин като лидери. С малка помощ от мен, те бързо намериха своя автентичен път на лидерство с любов.

Съвременният лидер е нужно да е сред хората и много правилно го е усетил единят от клиентите ми в горния пример. В момента, в който лидерът загуби връзка с хората и се постави над тях като човек (има разлика да се поставим над някого като човек и да сме по-високо в йерархията, която е свързана с отговорностите), сякаш всичко тръгва надолу и рано или късно той се проваля. Това се случва, когато той самият изгуби връзка със сърцето си. Вероятно имате примери за подобни лидери, както и за други вдъхновяващи лидери.

Когато не сме свързани със сърцето си, ние ръководим, но не можем да направим свързване с другите. Тогава ни трябва голяма осъзнатост и самоконтрол, както в един от горните примери ви показах, за да не създаваме излишен стрес чрез подход на командване и контрол. Влезем ли в тази енергия като бизнес лидери, може да имаме краткосрочни резултати, но в дългосрочен план не можем да развием потенцияла на хората и компанията. А като учители или родители с подобен стил на отношение към децата, работим за тяхната ниска самооценка, повишение на недоволството и агрсията, което се отразява на способността им да развият потенцияла си като личности.

Каква е разликата при лидерство с любов?

Когато сме свързани с любовта, ние излъчваме любов през сърцето, лицето и позата си. Излъчваме я като енергия, поведение, тон на гласа и начин на изказване. Имаме тотална промяна в състоянието и говоренето. Хората се отпускат, чувстват се добре и спокойни в наше присъствие.

Когато сме свързани с любовта, ние можем да бъдем емпатични и с желание да подкрепяме и сътрудничим на другите. Тече естествен процес на обмен на мисли, идеи, взаимопомощ. Тогава по естевен начин ние започваме да се интересуваме от хората около нас, а това ги кара да се чувстват ценни, стойностни, нужни и ни отвръщат по същия начин, разгръщайки своя потенциал. Хората се отварят за сътрудничество. Радостта, вдъхновението и творчеството намират своето проявление.

Лидерство през любовта е лидерство с грижа за хората. То има три аспекта:

  • Да си свързан с любовта към себе си и към хората.
  • Да развиеш емпатични умения за общуване.
  • Да поставиш здравословни граници.

Да си свързан с любовта в себе си, не означава да заявиш „аз обичам себе си“. Да обичаш себе си се изразява през един много деликатен и здравословен начин за теб и околните, който според мен може да се постигне чрез себепознание и вътрешна работа. Това е процес на израстване и свързване с твоята истинска същност, която често е забравена в услуга на обкръжаващия ни свят. За някои хора този процес е естествен, ако са отгледани в любящта среда и подкрепяща атмосфера. Но ако не сте се чувствали така в детството си, най-вероятно има върху какво да поработите, за да се свържете наистина с любовта в себе си.

Емпатичния начин на общуване е начин на изразяване и слушане, в който хората се чувстват чути, одобрени, приети и подкрепени. Това е начина на общуване, който води до любов и хармонични взаимоотношения двупосочно – от нас към другите и от другите към нас.

А зравословните граници са важни, както за да не допускаме другите да злоупотребяват с нашата добрина, така и ние да не злоупотребяваме с нашата отдаденост, да не се въвличаме емоционално в техните проблеми и да хукнем да ги спасяваме.

Тези три елемента са много силно свързани и липсата на един от тях води до дисбаланс и отчуждаваща комуникация. За това и в моите програми работим за развитие и на трите елемента.

Ще дам още един пример за разликата между двата вида лидерство – командния стил и стил лидерство с любов:

Мой клиент лидер искаше да намери начин да подобри организацията на работа, контрола и дисциплината, за да свършат един порект в срок. Неговото усещане беше, че никой не иска да сътрудничи. Когато го поставих в ситуация да си представи моментът, в който проектът е приключен по най-добрия начин и да види какво е променил, за да може това да се случи, той отговори „свързал съм се с любовта“. Така работихме за свързаване с любовта към себе си и другите, вместо за подобренията от първоначалната му заявка. Резултатът беше, че след нашата сесия той е вдъхновил служителите си и всички са започлани да сътрудничат. Приключили са проекта в срок, без да се налага да променят целенасочено организацията и без да се налага контрол върху дисциплината.

От примерите до тук ясно се вижда, че за вдъхновение, сътрудничество и ръст в продажбите, независимо дали е криза или не,  е нужна любов и подходяща среда, както и подходяща психологическа нагласа на лидера. Това е процес на вътрешна работа, която когато се свърши, сякаш цяла нова вселена се отваря пред нас. Възможно е в този процес да намерим своята мисия, професионална страст или призвание, които да ни носят радост и удовлетворение. Може да се окаже, че това е нашата настояща работа, но да я видим през нов поглед, а може да намерим истински нов път на развитие. Когато извървим този духовен път, се отваря един „портал“, през който ние привличаме хора и възмжности, и даваме своя принос към обществото по един любящ и грижовен начин, а това води постепенно до повече пари.

Когато сме в любовта, няма стрес и нещата се случват с лекота. Когато сме в стария подход, стресът е голям, а понякога – токсичен.

И в края на тази статия нека използваме следната метафора: „Ако една река стане токсична, животът в нея умира, изобилието умира. Когато реката е чиста, изобилието в нея и в околността се умножава.“

По подобен начин нашия стил на комуникация като лидери, родители, учители оказва влиеяние на средата и на хората в общността.

В заключение: Любовта е чистата енергия, която ни потапя в изобилието. Смятам, че точно сега и за напред е много важно да се развива лидерство с любов, за да създадем обществото, за което много хора мечтаем. На това съм отдадена аз като коуч и треньор.

Надявам се тази статия да Ви е била полезна.

С пожелание за здраве, любов и изоболие за Вас и близките Ви!

Ивет Павлова

НЛП Бизнес и лидершип коуч и треньор с уелнес подход

www.ivetpavlova.com

ivet@ivetpavlova.com

Какво още бихте искали да научите във връзка с тази тема? Какви са Вашите предизвикателства, които искате да разрешите? Моля, задайте Вашите въпроси или напишете Вашите коментари тук. Аз ще Ви отговаря в рамките на два работни дни.

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Въведете сумата 3+5 =